Twitch

Development Manager - Thailand

Save to Kiter
What Twitch is looking for in applicants

เกี่ยวกับ Twitch

หลังจากเปิดให้บริการในปี 2011 Twitch ก็เป็นชุมชนทั่วโลกที่แต่ละวันมารวมตัวกันเพื่อสร้างความบันเทิงกันแบบยิ่งมากคนยิ่งมากความสนุก ด้วยประสบการณ์ที่ทั้งไม่เหมือนใคร ถ่ายทอดสด และคาดเดาไม่ได้ ซึ่งสร้างขึ้นด้วยปฏิสัมพันธ์ของคนนับล้านๆ เราได้มอบความสนุก ตั้งแต่การเล่นเกมสบายๆ ไปจนถึงอีสปอร์ตระดับโลก รวมทั้งอนิเมะมาราธอน เพลง และการสตรีมศิลปะ นอกจากนี้ Twitch ยังจัด TwitchCon ที่พาทุกคนมารวมตัวกันเพื่อฉลอง เรียนรู้ และเพิ่มพูนความสนใจและความหลงใหลของแต่ละคน เราถ่ายทอดสดกันที่ Twitch อยู่เสมอ ติดตามทุกสิ่งล่าสุดของ Twitch ได้ที่ Linkedin, Twitter และบนบล็อกของเรา

 

เกี่ยวกับตำแหน่ง

เราคือทีมพันธมิตรในประเทศไทย และภารกิจของเราคือการส่งเสริมให้ครีเอเตอร์เปลี่ยนความหลงใหลไปเป็นอาชีพ ด้วยการทำให้พวกเขาได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ผ่านโอกาสในการพัฒนาตัวเอง

ในฐานะผู้จัดการด้านการพัฒนาพันธมิตร คุณจะได้วางรากฐานการเติบโตให้ครีเอเตอร์ไปพร้อมกับช่วยสร้างชุมชนคนชาว Twitch ผู้จัดการด้านพัฒนาพันธมิตรจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และนำความเจริญเติบโตมาสู่ระบบนิเวศของ Twitch ครีเอเตอร์  คุณจะได้ฝึกฝนและยกระดับประสบการณ์การสตรีมถ่ายทอดสดของเหล่าพันธมิตรและครีเอเตอร์ในประเทศไทย อีกทั้งได้ช่วยสนับสนุนครีเอเตอร์ที่มีความมุ่งมั่น และความทะเยอะทะยานทางหน้าที่การงานของพวกเขา คุณจะได้ร่วมงานกับทีมงานในหลากหลายสาขา ที่มีทั้งด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจ การขาย และความร่วมมือในระดับโลก คุณจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีล่าสุด แนวความคิดที่จะมาพลิกโฉมวงการ ไปพร้อมการทำงานร่วมกับทีมงานที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น คุณจะได้นำเสนอและได้รับการสนับสนุนโครงการ ด้วยการแสดงความคิดเห็นให้ผู้คนมากมายได้ฟัง คุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่งของผู้สมัครก็คือ คุณต้องคุ้นเคยกับตลาดของครีเอเตอร์ มีทักษะการบริหารจัดการ การประสานงาน มีประสบการณ์ด้านการจัดการลูกค้า และทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาประจำประเทศไทย

คุณจะได้:

 • มีส่วนร่วมในการประชุมทีม เพื่อพัฒนาแนวคิดที่จะมาเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้พันธมิตรทั้งหมดของเรา
 • พัฒนาการสื่อสาร ดำเนินงานเอกสาร พัฒนาโครงการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ความรู้ ความเข้าใจและขยายโครงการ ให้กับครีเอแตอร์หรือพันธมิตรของเรา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • สร้างและดำเนินโครงการขนาดต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสตรีมเมอร์ชาวไทย
 • ระบุเครือข่ายครีเอเตอร์ที่มีความสนใจและผู้ชมร่วมกัน และหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ความต้องการของพวกเขาที่สุด
 • พัฒนาความรู้ความเข้าใจรูปในแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าด้านต่างๆ ให้ครีเอเตอร์ เช่น การฝึกอบรม การทำเวิร์กชอป
 • ท้าทายมุมมองต่างๆ โดยเชื่อมั่นในคุณค่าของการทำงานร่วมกัน
 • สร้างความสัมพันธ์กับทีมสำคัญๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น (การตลาด, ฝ่ายกฎหมาย, ความเชื่อมั่นและความปลอดภัย, เนื้อหา)
 • ให้คำแนะนำพร้อมนำเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาพันธมิตร
 • ระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ และดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการติดตามและวัดประสิทธิภาพของโครงการ
 • จัดการกับกระบวนการทำงานของคุณ และโครงการในความรับผิดชอบ
 • ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด และข้อมูลล่าสุดในวงการอยู่เสมอ

คุณจะต้องมี:

 • ประสบการณ์ในการบริหารจัดการลูกค้าและโครงการมากกว่า 3 ปี
 • สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบและโครงการ
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตอันรวดเร็วของการพัฒนา Content , ครีเอเตอร์ และโครงการต่างๆ
 • ความเข้าใจตัวชี้วัดสำคัญๆ ของธุรกิจ และวิธีถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้กับครีเอเตอร์และสมาชิกของทีม
 • ความเข้าใจสภาพแวดล้อมในการสตรีมของประเทศไทย และวิธีทำให้ครีเอเตอร์/ช่องของพันธมิตรเติบโตในทวิช
 • กระบวนการการคิดอย่างสร้างสรรค์ พร้อมด้วยความหลงใหลที่จะให้ความรู้แก่ครีเอเตอร์ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะเติบโต และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
 • ทัศนคติแบบเริ่มต้นที่ตัวเรา พร้อมด้วยการทำงานอย่างเป็นอิสระและตัดสินใจด้วยตัวเองได้
 • ชอบที่จะได้สอนและพัฒนาครีเตอร์ให้เติบโตขึ้น
 • ความรับผิดชอบและความรู้สึกเป็นเจ้าของในระดับสูง
 • ทัศนคติเชิงรุกที่จะทำให้ไม่ตกเทรนด์ของการสตรีม สามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ได้เสมอ
 • มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ประสบการณ์การพูดในที่สาธารณะ พร้อมทั้งมีทักษะในการนำเสนอ และประสบการณ์ในการสอน
 • การพูดภาษาอังกฤษ

ข้อพิจารณาพิเศษ

 • รู้จัก และมีความสัมพันธ์กับครีเอเตอร์ผู้สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวกับเกม หรือ ไม่ใช่เกมอยู่แล้ว
 • มีความคุ้นเคยกับ Twitch ในฐานะผู้ถ่ายทอดสด
 • มีประสบการณ์ในการจัดการอบรมให้ความรู้ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่
 • เคยทำงานในวงการเกม, บริษัทสื่อถ่ายทอดสด, MCN, ครีเอเตอร์ หรือ Talent Agency

สิทธิที่จะได้รับ

 • ประกันทางการแพทย์
 • การตรวจสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพ
 • การลาคลอดและการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
 • วันหยุดพักร้อนและวันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

About Us

Launched in 2011, Twitch is a global community that comes together each day to create multiplayer entertainment: unique, live, unpredictable experiences created by the interactions of millions. We bring the joy of co-op to everything, from casual gaming to world-class esports to anime marathons, music, and art streams. Twitch also hosts TwitchCon, where we bring everyone together to celebrate, learn, and grow their personal interests and passions. We’re always live at Twitch. Stay up to date on all things Twitch on LinkedIn, Twitter and on our Blog.

About the Role

We are the Thailand Partnerships Team and our mission is to empower creators to turn passions into a career by enabling their full potential through opportunity and development.

As a Partnerships Development Manager, you will lay a foundation of growth for creators while helping build the communities of Twitch. Development Managers bring opportunities to learn, network, and grow through the Twitch creator ecosystem. You will cultivate and up level the live streaming experience of many broadcasting partners of Thailand, aiding in their professional goals. You will work with a wide array of teams, including Marketing, Business Development, Sales and Global Partnerships. You will have access to the latest technology, game-changing ideas, all while working with impassioned team members. You are comfortable leading and advocating for programs, voicing your opinion in a crowded room. As the ideal candidate, you are familiar with the creator market, have strong organizational skills, client management experience, and can be an effective communicator through public speaking. You will report to the Director of Content, Thailand.

You Will:

 • Participate in team collaborative meetings developing concepts to improve the growth opportunity for all partners
 • Develop communications and documentation for both education and program outreach (both in English and Thai)
 • Build scaled programs based on streaming best practices for Thai streamers.
 • Identify networks of creators with shared interests and audiences, tailoring streaming best practices to their needs.
 • Improve educational formats to provide value to creators such as training, workshop.
 • Challenge perspectives believing in the value of working together.
 • Build relationships with key cross-functional teams (Marketing, Legal, Trust & Safety, Content).
 • Provide recommendation and direction on partner development strategy
 • Identify and escalate project risks, and ensure performance is tracked and measurement
 • Manage the program pipeline of your work

You Have:

 • 3+ years client and program management experience
 • Native in Thai Language to collaborate with our Thai partners and clients
 • Provided improvement recommendations to enhance systems and programs
 • Experienced in accelerating growth of content markets, creators, and programs that can self-sustain.
 • An understanding of important business metrics and how to convey those to creators and team members
 • An understanding of Thailand streaming environments and how to simulate the creator growth
 • A creative thought process with a passion for teaching creators how to grow
 • Understanding of Thailand's creator community and trends
 • Public speaking experience

Bonus Points

 • Existing relationships with gaming or non-gaming community content creators
 • Familiarity with Twitch as a broadcaster
 • Previous employment at a games industry , broadcast media company, MCN, Creator or Talent Agency

Perks

 • Medical Insurance
 • Health Screenings
 • Life Insurance
 • Retirement Program
 • Maternity & Parental Leave
 • Paid Time Off & Holidays

We are an equal opportunity employer and value diversity at Twitch. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, gender identity, sexual orientation, age, marital status, veteran status, or disability status, or other legally protected status.

Job ID: TW6730

Want some tips on how to get an interview at Twitch?

What is Twitch looking for?
If this role looks interesting to you, a great first step is to understand what excites you about the team, product or mission. Take your time thinking about this and then tell the team! Get in touch and communicate that passion.
What are interviews for Development Manager - Thailand like?
Interview processes vary by company, role and team. The best plan is to see what others have experienced and then plan accordingly.
How to land an interview at Development Manager - Thailand?
A great first step is organizing your path to an offer. Check out Kiter for tools to get started!